Ukupni troškovi dostave post express-om iznose 301,00 RSD

Naručivanje u drugim državama

Hrvatska

Mob: 095/85 88 465
E-mail: polaris.hrvatska@gmail.com
Cijena – 235 kuna + poštarina
(25 kuna)